Kerkim Motorrash
Fuqia (KW/HP):
Polet/Shpejtesia (Xhirot):
Montimi:
Familja:
  » Produktet » Elektromotorret Valiadis » Seria TMKHV Motorre te voltazhit te mesem IP55/IC611 » Permasat
Seria TMKHV Motorre te voltazhit te mesem IP55/IC611
Permasat
Filter:
Tipi Fuqia Polet Shpejtesia Montimi Familja Stock
  KW HP   Xhirot      
TMKHV355 200,00 270,00 4 1 480 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV355 200,00 270,00 6 985 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV400 200,00 270,00 8 740 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV355 250,00 340,00 2 2 975 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV355 250,00 340,00 4 1 480 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV400 250,00 340,00 6 990 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV450 250,00 340,00 8 740 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV355 315,00 430,00 2 2 975 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV400 315,00 430,00 4 1 485 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV400 315,00 430,00 6 990 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV450 315,00 430,00 8 740 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV400 355,00 480,00 2 2 980 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV400 355,00 480,00 4 1 485 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV450 355,00 480,00 6 985 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV450 355,00 480,00 8 740 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV400 400,00 540,00 2 2 980 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV400 400,00 540,00 4 1 485 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV450 400,00 540,00 6 985 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV500 400,00 540,00 8 740 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV400 450,00 610,00 2 2 980 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV400 450,00 610,00 4 1 485 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV450 450,00 610,00 6 985 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV500 450,00 610,00 8 740 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV400 500,00 680,00 2 2 980 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV450 500,00 680,00 4 1 485 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV450 500,00 680,00 6 985 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV500 500,00 680,00 8 740 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV450 560,00 760,00 2 2 980 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV450 560,00 760,00 4 1 485 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV500 560,00 760,00 6 990 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV500 560,00 760,00 8 740 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV450 630,00 850,00 2 2 980 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV450 630,00 850,00 4 1 485 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV500 630,00 850,00 6 990 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV560 630,00 850,00 8 740 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV450 710,00 965,00 2 2 980 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV450 710,00 965,00 4 1 485 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV500 710,00 965,00 6 990 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV560 710,00 965,00 8 740 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV450 800,00 1 090,00 2 2 980 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV500 800,00 1 090,00 4 1 485 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV500 800,00 1 090,00 6 990 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV560 800,00 1 090,00 8 740 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV500 900,00 1 225,00 4 1 485 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV560 900,00 1 225,00 6 990 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV630 900,00 1 225,00 8 740 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV500 1 000,00 1 360,00 4 1 485 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV560 1 000,00 1 360,00 6 990 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV630 1 000,00 1 360,00 8 740 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV500 1 120,00 1 525,00 4 1 485 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV560 1 120,00 1 525,00 6 990 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV630 1 120,00 1 525,00 8 740 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV560 1 250,00 1 700,00 4 1 485 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV630 1 250,00 1 700,00 6 990 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV630 1 250,00 1 700,00 8 740 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV560 1 400,00 1 900,00 4 1 485 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV630 1 400,00 1 900,00 6 990 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV560 1 600,00 2 200,00 4 1 485 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV630 1 600,00 2 200,00 6 990 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV630 1 800,00 2 500,00 4 1 485 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV630 2 000,00 2 700,00 4 1 485 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
TMKHV630 2 240,00 3 000,00 4 1 485 B3 Tensioni i mesëm IC611/IP55
Athinë, Greqi, Rruga ”Gr. Lambraki” 141 23 Likovrisi. Tel: +302102817217. Faks: +302102814277.valiadis@valiadis.gr